Just nu sker stora förändring

Just nu sker stora förändringar på vår hemsida. För att allt detta skall kunna ske så smidigt som möjligt har vi gjort om vår vanliga under tiden. Informationen gäller. Samtidigt passar vi på att byta vår malmborgen.nu till malmborgen.se ingen stor förändring och .nu kommer fungera lika bra som tidigare.